• a Társasház üzemeltetés biztosítása,
 • 24 órán keresztül elérhető társasház üzemeltetési gyorsszolgálat a felmerülő problémák megoldására,
 • a Társasház tárgyi eszközeinek nyilvántartása, azok állagának megóvása, karbantartása,
 • ajánlatkészítés a társasház üzemeltetésére, fenntartására vonatkozóan,
 • a Társasház szükséges felújítási munkáinak közgyűlés elé terjesztése,
 • meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére,
 • felújítások előkészítése, költségfelosztás, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás,
 • a tervezett felújítások irányítása, ellenőrzése,
 • Társasház üzemeltetési, épület karbantartási feladatok szervezése,
 • megrendelés, munkaterület átadás, kivitelezés ellenőrzése, munkaátvétel, költségigazolás számlával,
 • A Társasházhoz tartozó lakások és egyéb albetétek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
 • zökkenőmentes kapcsolattartás biztosítása a kommunális szolgáltatókkal és üzemeltetőkkel,
 • Közös képviselet átadás-átvétele esetén jegyzőkönyv készítése, az érintett szolgáltatók írásbeli tájékoztatása a közös képviselők személyében történt változásról,
 • a felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése, számlák kifizetése,
 • a Társasház rendszeres érintésvédelmi és villámvédelmi ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti javítása, tűzvédelem biztosítása, tűzoltó berendezések ellenőrzése (ellenőriztetése), szükséges intézkedések megtétele.