I./a     Nyilvántartások (a törvény, illetve a mindenkori SZMSZ által meghatározott nyilvántartások vezetése):

 • albetétek adatainak pontos nyilvántartása,
 • kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosainak és/vagy használóinak, és az esetleges változások pontos nyilvántartása (erre a tulajdonosoknak is lehetőségük van az on-line rendszeren keresztül),
 • közös tulajdonban lévő helyiségek és azok bérlőinek nyilvántartása.

I./b     Közös képviseleti tevékenységek:

 • a társasház teljeskörű közös képviseletének ellátása a hatóságok előtt,
 • újonnan alakult társasházak esetén a legelőnyösebb biztosítás felkutatása és megkötése,
 • a társasház biztosításával kapcsolatos ügyek intézése: kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállíttatása, illetve ezek pontos dokumentálása,
 • újonnan alakult társasházak esetén a Szervezeti és Működési Szabályzat , Házirend, illetve Tűzvédelmi Házirend kialakítása,
 • okiratok megfelelő szervekhez törvényi határidőn belül történő benyújtása,
 • szükséges szerződések megkötése a társasház nevében (alvállalkozói, szolgáltatói, stb.),
 • a Közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról,
 • a közös képviselő döntési jogkörének gyakorlása mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a Közgyűlés, illetve a Számvizsgáló Bizottság hatáskörébe,
 • a Közgyűlés összehívása igény szerint, de minimum évi 1 alkalommal beszámoló közgyűlés összehívása,
 • a Közgyűlés összehívásának kezdeményezése azokban az esetekben, amikor a társasház működésében zavarok keletkeznek, illetve amikor az indokolt üzemeltetési vagy javítási feladatok ellátását felhatalmazás-, vagy pénzhiány akadályozza.

I./c     Közös képviselettel összefüggő egyéb tevékenységek:

 • a nap 24 órájában elérhető közös képviselő,
 • folyamatos, udvarias kapcsolattartás a tulajdonosokkal, igény esetén heti fogadóórák biztosítása,
 • A közös képviselő minden fontos eseményről rendszeres tájékoztatást biztosít atulajdonosok részére (igény szerint  több nyelven is),
 • könyvelés, nyilvántartási és költségvetési adatok folyamatos online elérhetőségének biztosítása,
 • igény szerint on-line elérhető tulajdonosi portál létrehozása és társasház üzemeltetés