Könyvelési feladatok:

 • elfogadott költségvetés alapján gazdálkodás a Társasház pénzével,
 • közös használatú helyiségek bérbeadási lehetőségeinek a Közgyűlés elé terjesztése,
 • pályáztatásról, bérbeadásról, bérleti szerződés megkötéséről, birtokba adásról, a bérbeadással kapcsolatos adóhatósági előírások betartásáról való gondoskodás, határozat alapján,
 • a Társasház megalakulását követően bejelentkezés az Adóhivatalnál, adószám kérése, naplófőkönyv-hitelesíttetés,
 • a Társasház nevére pénzintézetnél folyószámla nyitása, kezelése,
 • gazdasági események lekönyvelése naplófőkönyvben, az egyszeres könyvvitel előírásai alapján,
 • tulajdonosok által befizetett közös költségek és a kiadott helyiségek bérleti díjainak analitikus lekönyvelése,
 • a Társasház alkalmazottaival kapcsolatban a társadalombiztosítási és adójogszabályi előírások, feladatok ellátása, esetenként egyedi megbízások megkötése,
 • év végén a naplófőkönyv zárása, egyszerűsített mérleg elkészítése,
 • a társasház adóbevallásának összeállítása, határidőre történő benyújtása.Egyéb gazdasági feladatok:

 • a következő évre vonatkozó költségvetési terv elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,
 • javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan,
 • közös költség előírása,
 • közös költség összegének beszedése, tartozók szankcionálása Társasházi Törvény, illetve SZMSZ szerint,
 • a Társasházat érintő közüzemi díjak meghatározása, előírása és beszedése,
 • gondoskodás a befizetési csekkek megrendeléséről,  tulajdonosokhoz való eljuttatásáról, valamint a beérkezett számlák határidőben történő kiegyenlítéséről.