Ha lehetőséget kapunk, hogy ajánlatot adjunk egy Társasház képviseleti és üzemeltetési feladataira, előszőr megpróbáljuk ősszegyűjteni az alapvető információkat.  Ezután pontosítjuk a tulajdonosi elvárásokat, illetve a ház meglévő problémáit, kihívásait, valamint műszaki kollegáink közreműködésével elvégezzük a ház műszaki bejárását.

A műszaki bejárás részeként:

  • felmérjük a ház üzemeltetendő műszaki berendezéseit (lift, kazán, stb.), 
  • pontosítjuk az üzemeltetés részeként nyújtandó egyéb szolgáltatásokat (porta, biztonsági szolgálat, takarítás, kertészet, stb.),   
  • újépítésű házak esetén felmérjük a még garanciális hibákat, és összevetjük azokat az előző képviselet (ha volt) nyilvántartásaival,     
  • régi házak esetén felmérjük a rövid távon nélkülözhetetlen felújítási munkákat, összevetjük a ház tárgyévi költségvetésében szereplő tételekkel.


Ezt követően:

  • ellenőrizzük az előző képviselettől (ha volt) kapott iratokat és dokumentumokat. Amennyiben bármilyen, a ház működéséhez szükséges anyag hiányzik, vagy abban változtatást javasolnánk, elkészítjük azokat, és az SZB, vagy az összehívandó Közgyűlés elé tárjuk. 
  • Könyvvizsgáló szakembereinkkel áttanulmányozzuk a ház eddigi könyvelését, és amennyiben szükséges, javaslatokat teszünk a következő lépésekre (újrakönyvelés, önrevízió, jogi lépések, stb.) 
  • Megvizsgáljuk a ház pénzügyi helyzetét (tulajdonosi tartozások, kifizetetlen számlák, bankok, pénztárok), majd rövid-, közép-, és hosszútávú akciótervet készítünk, amellyel biztosítható a Társasház zökkenőmentes, folyamatos üzemeltetése. 
  • A Társasház átvételétől biztosítjuk a folyamatosan frissített (maximum 10 napos késedelemmel) könyvelési adatok elérésének lehetőségét mind a ház tulajdonosai számára elérhető, interneten is követhető rendszeren, mind pedig telefonon, illetve e-mailen. A Társasház döntésének értelmében lehetőség van a közös költség bekérők meghatározott időszakonkénti eljuttatására a tulajdonosokhoz nyomtatott formában is. 
  • Átvizsgáljuk a ház megkötött szerződéseit, és ahol indokolt, új partnerek, alvállalkozók bevonására teszünk javaslatot. 
  • Felülvizsgáljuk a ház közüzemi díjainak elszámolási rendszerét, és kidolgozzuk a ház számára legelfogadhatóbb, de a működés zavartalanságát garantáló rendszert (havi/negyedéves leolvasások, gáz-, melegvíz-, fűtés megosztás specifikálása, stb.).